Магнитотерапия - История

Да се води задоволителен и дълъг живот, без болки и болести, като че ли е цел за всички човешки цивилизации от началото на времето.

Регенериращите и лечебни въздействия на магнитното поле са известни на хората отпреди повече от 2000 години. Примитивна магнитотерапия се използва още преди стотици години на европейския и африканския континент. Шамани и лечители, фелдшери и лекари постоянно търсят всевъзможни начини как да избавят пациентите си от най-различни здравни затруднения. От вниманието им не е убягнал и минералът, наречен магнетит (железен оксид, Fe3O4, най-богатата желязна руда, съдържаща до 72% желязо), който полагали на рани, ревматични стави и различни болезнени места заради неговите забележителни лечебни качества и с цел да ускорят зарастването и да отстранят болката. Под формата на прах е станал дори една от съставките на еликсира на младостта. Предполага се, че китайците са го познавали преди повече от шест хилядолетия и са го използвали като добавка към лечебни кремове, питиета и компреси.

Модерна история на използването на магнитните полета започва през 30-те години на ХІХ век, когато американецът Джоузеф Хенри и Уилям Стърджън са изработили първите електромагнити. За теоретичното обяснение на възникването и действието на електромагнитното поле заедно с тях имат заслуги и Майкъл Фарадей и Джеймс Максуел. Почти едновременно с това се появяват и първите опити за използването на електромагнитите в медицината. Но действителният размах на магнитотерапията настъпва едва след Втората световна война, когато в този клон на медицината започват систематично да се появяват множество научни работи. В Чехословакия от шейсетте години започват да се посвещават на тази дисциплина редица изключителни специалисти, като можем да посочим например д-р Новак, д-р Хокинарж и по-късно докторите Йержабек и Хвойка.

Нивото на съвременните модерни познания позволява ефективно да се използва импулсното нискочестотно магнитно поле в медицината, балнеолечението и при рехабилитация в домашни условия. Импулсното нискочестотно магнитно поле позитивно влияе върху биохимичните и биофизичните реакции в клетките, между клетките и същевременно подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани. Резултат на този процес е фактът, че клетките в по-голяма степен са снабдявани с кислород и с останалите важни вещества, с което се подобрява процесът на обмяна.

В професионалните кръгове магнитотерапията е все повече смятана за един от най-безопасните и най-ефективните физикални лечебни методи и често е наричана „Лечебен метод на ХХІ век“.