Широк апликатор Piano

Апликатор, предназначен за ползване предимно в областта на гърба, но може успешно да бъде използван и при терапия на органите, разположени в коремната кухина и гърдите. Можем да го прилагаме също така към крайниците и големите стави.

форма: плочкообразна

размери: 460 x 490 mm